Τοπική Μονάδα

Η μονάδα για την επεξεργασία των Βιοαποβλήτων του Δήμου είναι εγκατεστημένη στην περιοχή του Τάνου. Παράλληλα με τα βιοαπόβλητα κάνει και την επεξεργασία των σύμμεικτων, για όσο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ακόμα. Τα βιοαποδομήσιμα υλικά που έχουν συλλεχθεί με Διαλογή στην Πηγή, μαζί με Πράσινα απόβλητα, μετατρέπονται μέσα σε σύστημα κλειστών σάκων σε υψηλής ποιότητας κομπόστ, κατάλληλο για φύτευση.

Η γραμμή επεξεργασίας  περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό:

1. Μονάδα Διαχωρισμού
2. Μονάδα Κομποστοποίησης μέσα σε κλειστό σύστημα σάκων για την κομποστοποίηση των  βιοαποδομήσιμων, 
3. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κ.Δ.Α.Υ. για την ανάκτηση κάθε κατηγόριας ανακυκλώσιμων υλικών,
4. Δεματοποιητή για την δεματοποίηση των ανακτώμενων υλικών και των υπολειμμάτων.

Επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων

Για όσο καιρό θα υπάρχουν σύμμεικτα απορρίμματα, θα μπορούν να επεξεργάζονται στη μονάδα, με τελικά προϊόντα ανακυκλώσιμα υλικά και κομπόστ, κατάλληλο για εδαφοκάλυψη. Ο εξοπλισμός είναι ίδιος μόνο που λειτουργεί παράλληλη γραμμή και η διαδικασία που γίνεται είναι:

  • Διαχωρίζεται, στο διαχωριστή, το οργανικό κλάσμα που κομποστοποιείται και
  • Γίνεται διαλογή και ανάκτηση  των ανακυκλώσιμων υλικών, που βρίσκονται μέσα στα σύμμεικτα.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε πολύ τα ποσοστά ανακύκλωσης στο Δήμο μας , γιατί ανακτάμε το 70% περίπου των σύμμεικτων απορριμμάτων.