Ογκώδη

Μην τα πετάς!

Παλιά και χαλασμένα έπιπλα, όπως τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες, χαλιά, στρώματα και τόσα άλλα αντικείμενα που έχουν μεγάλες διαστάσεις και δεν θέλουμε πια,  δεν τα πετάμε ! Δεν τα πετάμε ανεξέλεγκτα, ούτε τα βάζουμε στα “σκουπίδια”.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να τα διαχειριστούμε :
1) Τα πάμε μόνοι μας στο Πράσινο σημείο
2) Καλούμε την ειδική υπηρεσία του Δήμου να τα μεταφέρει για μας στο Πράσινο σημείο.

Στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας προβλέπεται η παραλαβή των ογκωδών αστικών αντικειμένων από τις υπηρεσίες του Δήμου να γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι δημότες συνεννοηθούν με την υπηρεσία για την ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκομιδής ανά αντικείμενο που συγκομίζεται, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε έτος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα ογκώδη πάνε στο Πράσινο Σημείο. Εκεί , όσα από αυτά είναι σε καλή κατάσταση ξαναδίνονται στους πολίτες για επαναχρησιμοποίηση, όσα δεν είναι σε καλή κατάσταση επισκευάζονται και ξαναχρησιμοποιούνται, ενώ όσα είναι ακατάλληλα πάνε για ανακύκλωση.