Κομποστοποίηση στη μονάδα

Τα απόβλητα τροφών που συγκεντρώνονται με τον καφέ κάδο στη μονάδα, μετατρέπονται σε πολύ καλής ποιότητας κομπόστ.

Η διεργασία γίνεται  αερόβια μέσα σε κλειστό σύστημα με εμφύσηση αέρα. Το σύστημα αυτό έχει τα  πλεονεκτήματα ότι είναι :

  • Χωρίς οσμές ή στραγγίσματα ή σκουπίδια στο περιβάλλον
  • Σε ελεγχόμενες συνθήκες
  • Με μειωμένες απαιτήσεις χώρων
  • Με μέθοδο πλήρως επεκτάσιμη και προσαρμόσιμη στις ποσότητες

Τα  υλικά του καφέ κάδου αναμιγνύονται με τεμαχισμένα κλαδιά  ώστε να  επιτύχουμε τη σωστή  αναλογία  C / N,  που είναι σημαντική για την δημιουργία του κομπόστ. Το μείγμα αυτό στη συνέχεια  προωθείται με μηχάνημα σε μεγάλους πλαστικούς σάκους  μήκους 72 μ  και  ταυτόχρονα περνάνε οι  αγωγοί  αερισμού .

Η αποσύνθεση είναι  αερόβια , ελεγχόμενη σε κλειστό χώρο, με εξαναγκασμένο αερισμό. Μετά από 6-8 εβδομάδες ολοκληρώνεται η  λιπασματοποίηση , οι σακοι ανοίγονται και το κομπόστ  στοιβάζεται για 3-6 εβδομάδες για να ωριμάσει, χωρίς να χρειάζεται να καλυφθεί. Στο τέλος της διαδικασίας, το κομπόστ  κοσκινίζεται στον ραφιναριστή  ένα ποιοτικότερο τελικό προϊόν.