Κομποστοποίηση

Τι είναι η κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση είναι η διεργασία αποσύνθεσης των οργανικών αποβλήτων, που οδηγεί στην παραγωγή βιολογικού εδαφοβελτιωτικού ή κομπόστ, που έχει χαρακτηριστικά λιπάσματος. 
Στα οργανικά απόβλητα περιλαμβάνονται τα οικιακά υπολείμματα τροφών, υπόλοιπα οργανικά από κατοικίες (φυτά, φυτόχωμα, γκαζόν, κλαδέματα, λουλούδια κ.α.),τα «πράσινα» υλικά δηλαδή (κλαδέματα, φυτά κήπων και πάρκων) και υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών.
Κατά την κομποστοποίηση ,τα βακτήρια και οι μύκητες αποσυνθέτουν τις οργανικές ουσίες προς ένα σταθερό υλικό που έχει σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα και μια οσμή βρεγμένης γης. Η διαδικασία είναι ελεγχόμενη,  ελαχιστοποιώντας κάθε περιβαλλοντική όχληση ή πρόβλημα.

Oφέλη από το κομπόστ

Το κομπόστ δίνει δομή στο χώμα και βοηθάει τα φυτά να αναπτυχθούν και να το συγκρατήσουν. Συγκρατεί το νερό και μειώνει τις απορροές. Δίνει μια μεγάλη ποικιλία από μικροοργανισμούς στο έδαφος που είναι απαραίτητοι. Βοηθάει την ανάκαμψη μολυσμένων εδαφών με ήπιο τρόπο.

  • Το κομπόστ βελτιώνει τη δομή του εδάφους
  • Εμποδίζει τη διάβρωση
  • Απορροφά νερό και έτσι εμποδίζει τις πλημμύρες
  • Μειώνει τον κίνδυνο ερημοποίησης
  • Προσθέτει πολύτιμες οργανικές ουσίες στις αγροτικές γαίες
  • Βελτιώνει τη δομή του εδάφους που έχει υποστεί συμπίεση
  • Καταπολεμάται η μόλυνση με βιολογικό τρόπο

 

Στο Δήμο μας , τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, δηλαδή τα απόβλητα τροφών, τα πράσινα απόβλητα , δηλαδή τα κλαδέματα και τα φυτά από τους κήπους μας τα κάνουμε κομπόστ.
Ακολουθούν οι δράσεις που κάνουμε για την παραγωγή κομπόστ.