Επικίνδυνα απόβλητα

Ποια είναι

Μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, συνηθίζουμε να πετάμε επικίνδυνα υλικά.
Αυτά είναι :

  1. Τα σπρέι
  2. Συσκευασίες από χημικά ή φάρμακα ή φυτοφάρμακα
  3. Χρώματα
  4. Μπαταρίες
  5. Λάμπες
  6. Ορυκτέλαια
  7. Μολυσματικά απόβλητα όπως ,γάζες ,χρησιμοποιημένες ενέσεις κλπ.

Τα επικίνδυνα απορρίμματα πρέπει να τα πηγαίνουμε στο Πράσινο σημείο και να μην τα πετάμε μαζί με τα σύμμεικτα.
Ο Δήμος θα φροντίσει να διευκολύνει την ξεχωριστή συλλογή των επικίνδυνων που έχουμε στο σπίτι μας, φροντίζοντας για την τοποθέτηση των ειδικών κάδων.