Επαναχρησιμοποίηση

Επαναχρησιμοποίηση είναι κάθε εργασία στην οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται ξανά  για τον ίδιο  ή άλλο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση είναι  κάθε εργασία όπως ο  έλεγχος, ο καθαρισμός η επισκευή,η επιδιόρθωση  με την οποία προϊόντα που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται για να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία.  Ξαναχρησιμοποιώντας  ένα αντικείμενο  ελαττώνουμε τις ποσότητες  των απορριμμάτων εξοικονομώντας το κόστος διάθεσης.  Με την  επαναχρησιμοποίηση παράγεται λιγότερο CO2  και καταναλώνεται λιγότερο νερό και ενέργεια από  το  να παραχθεί   νέο  αντικείμενο ή για να ανακυκλωθεί.  Επίσης, αγοράζοντας επαναχρησιμοποιημένα, εξοικονομούμε χρήματα  αντικείμενα γιατί  βρίσκουμε  καλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή.