Διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ΚΔΑΥ

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους, συγκεντρώνονται  στο χώρο της μονάδας.  Εκεί , γενικά χρειάζεται να  φύγουν οι προσμίξεις  και να διαχωριστούν περισσότερο. Ο διαχωρισμός γίνεται  με τα χέρια και με μηχανικά  μέσα. Τα υλικά περνάνε πάνω σε μεταφορικές ταινίες μπροστά από τους  εργαζόμενους στη χειροδιαλογή, οι οποίοι τα ξεχωρίζουν και τα τοποθετούν σε διαφορετικούς κάδους. Τα σιδηρούχα μέταλλα απομακρύνονται με μαγνήτες .

 Ανά ρεύμα υλικών που φτάνει η διεργασία που γίνεται είναι :

 


Χαρτί

Το χαρτί   φτάνει συνήθως καθαρό . Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπιεστεί και να δεματοποιηθεί για να μεταφερθεί προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης  χαρτιού.


Γυαλί

Το γυαλί όταν δεν  φτάνει καθαρό   χρειάζεται  να απομακρυνθούν οι προσμίξεις δηλαδή τα  διαφορετικά υλικά που βάλαμε στον κάδο του γυαλιού, συγκεντρώνεται στον χώρο της μονάδας και όταν η ποσότητα  είναι αρκετή για να συμφέρει η μεταφορά του , μεταφέρεται προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης γυαλιού.


Πλαστικά

Τα πλαστικά ,συγκεντρώνονται σε ένα κάδο , αλλά είναι διαφορετικών ειδών και πρέπει να διαχωριστούν .  Συνήθης διαχωρίζονται σε πλαστικά PET  , πλαστικά HDPE  και πλαστικά FILM.  Σε πόσα είδη διαχωρίζονται τα πλαστικά , εξαρτάται από το είδος των πλαστικών που δέχονται για ανακύκλωση οι βιομηχανίες ανακύκλωσης πλαστικού. Μετά τον διαχωρισμό τους τα διαφορετικά είδη πλαστικών  συμπιέζονται και δεματοποιούνται για την μεταφορά.


Μέταλλα

Τα μέταλλα συγκεντρώνονται σε ένα κάδο , αλλά είναι τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών : τα αντικείμενα  που περιέχουν σίδηρο  π.χ. κονσέρβες , κουτιά  και τα αντικείμενα από Αλουμίνιο. Αυτά διαχωρίζονται ,γιατί πάνε για ανακύκλωση σε διαφορετικά εργοστάσια. Μετά τον διαχωρισμό τους τα διαφορετικά υλικά συμπιέζονται και δεματοποιούνται για την μεταφορά.