Χαρτια

Χαρτόνι και χαρτί στον μπλε κάδο!

Ο μπλε κάδος, υποδέχεται όλα  τα είδη χαρτιού , όπως εφημερίδες, περιοδικά , χάρτινες συσκευασίες , χαρτόνια.
Γνωρίζετε ότι:

Η ανακύκλωση  είναι η καλύτερη επιλογή για τα απορρίμματα χαρτιού, ακόμα και αν υπολογίσουμε τους ρύπους  και τους  πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συλλογή και την επανεπεξεργασία .

 Τα κυριότερα περιβαλλοντικά οφέλη συνοψίζονται παρακάτω:
  • Η παραγωγή πρωτογενούς χαρτιού είναι πολύ απαιτητική σε ενέργεια και παράγει μεγάλες ποσότητες ρύπων στον  αέρα και στο νερό. Σε σύγκριση, η παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού απαιτεί περίπου 28% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και περιλαμβάνει σημαντικά λιγότερη χημική επεξεργασία.
  • Αν και η πλειοψηφία της ξυλείας και χαρτοπολτού προέρχεται από διαχειριζόμενα δάση στη Σκανδιναβία και τη Βόρεια Αμερική, μια σημαντική ποσότητα προέρχεται επίσης και από άλλα δάση. Ξέρουμε ότι η  αποψίλωση δασών για την παραγωγή χαρτοπολτού είναι επιβλαβής  για το περιβάλλον, γιατί προκαλεί  μείωση των ειδών  που ζουν στα δάση  καθώς  και  όξυνση του εδάφους.