ΑΗΗΕ

Τι είναι

Με τον όρο ΑΗΗΕ εννοούμε, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Όταν μια ηλεκτρική συσκευή χαλάσει δεν την πετάμε.
Τι πρέπει να κάνουμε:
1. Να δούμε αν τη δέχεται κάποιο κατάστημα πώλησης ηλεκτρικών /ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Να βρούμε έναν ειδικό κάδο για απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κοντά μας .
3. Να την πάμε μόνοι μας στο Πράσινο σημείο
4. Να καλέσουμε την υπηρεσία του Δήμου να την παραλάβει με χρέωση .

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που συγκεντρώνονται στο Πράσινο σημείο επισκευάζονται και επαναχρησιμοποιούνται αν επιδέχονται επισκευή ή συγκεντρώνονται και πάνε για ανακύκλωση σε ειδικές μονάδες .
Ο στόχος του Δήμου μας για την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ είναι να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες στο Πράσινο σημείο.